Wolkom by

Pleatslik Belang Grou

Spreekuur wijkagent Grou

Wijkagent Niels Nieuborg is sinds 2005 werkzaam voor de politie Noord Nederland. In februari 2018 is hij begonnen als wijkagent Grou. Zijn werkgebied bestaat uit de volgende dorpen: Grou, Wergea, Warten, Warstiens, Idaerd, Friens, Eagum, Reduzum en Jirnsum. Voor deze functie heeft Niels 3 jaar in Leeuwarderadeel mogen waarnemen als wijkagent.
 
Waarvoor kunt u de wijkagent bellen? Bij vragen vanuit de wijk en/of ondersteuning bij langdurige problemen, zaken waarvan u vindt dat er meer aan gedaan moet worden. Hierbij kunt u denken aan langdurige overlast van personen, hangjeugd enz. Bij problemen probeert de wijkagent zoveel mogelijk mee te denken en te zoeken naar een passende oplossing. 
 
Heeft u vragen? U kunt langskomen op het spreekuur, iedere dinsdag van van 15 - 17.00 uur aan de Oedsmawei 18A te Grou.

 

U kunt ook bellen met 0900-8844 of mailen naar niels.nieuborg@politie.nl