Wolkom by

Pleatslik Belang Grou

Grote schoonmaakaktie HIMMELWIKE start in Grou

Op 27 en 28 maart 2019...

Ieder jaar organiseert de gemeente Leeuwarden een grote schoonmaakactie 'HIMMELWIKE'. Op die dag (dagen) wordt er op allerlei manieren veel aandacht besteed aan het opruimen van afval, zwerfvuil, ongewenste graffiti, onkruid, opknappen etc...Hierbij wordt via de basisscholen aandacht besteed aan het voorkomen van zwerfafval. De leerlingen gaan in de buurt van hun school op pad om zwerfafval op te ruimen. Daarbij maakt HIMMELWIKE leerlingen bewust van zwerfafval. Wat zijn de gevolgen, wat kunnen zij er zelf tegen doen?

Dit jaar start de gemeente Leeuwarden de HIMMELWIKE in Grou. Een mooie opsteker voor ons dorp, zo vlak voor opening watersportseizoen! Beide basisscholen en OSG Sevenwolden doen mee. Grou mag (per wijk) aangeven wat zij graag aangepakt, schoongemaakt of opgeknapt ziet worden. Daarom vraagt Pleatslik Belang Grou u alvast in uw buurt te inventariseren. Begin januari 2019 informeren wij u verder...