Grou hartveilig

In Grou bleken relatief veel AED’s aanwezig te zijn. Ze hingen met name binnen in gebouwen en daardoor na sluitingstijd niet bereikbaar. Een onwenselijke situatie omdat noodgevallen zich lastig aan kantoor- en openingstijden houden. Ook bleken de bestaande AED's  vaak niet aangemeld te zijn bij het systeem HartslagNU.

Pleatslik Belang Grou is daarom media 2019 het project ‘Grou Hartveilig’ gestart. Doelstelling was om de in Grou aanwezige AED’s in gebouwen te verplaatsen naar een plek aan de buitenkant van het gebouw, zodat ook na sluitingstijd de AED’s ter beschikking zouden staan voor de bevolking van Grou. Daarnaast dienen ze aan te worden gemeld bij HartslagNu.

Ondertussen heeft het project zijn eindfase berijkt. Er zijn buitenkasten met AED's van ‘Hartveilig Grou’ geplaatst bij:
•    Friesmastate, 
•    het Havengebouw aan de Meersweg
•    OSG Sevenwolden
•    De Twine, 
•    Pontwachtershuis Yn é Lyte / De Burd
•    Atelier Patrick Koene, 
•    Hotel Restaurant Oostergoo.
Daarnaast heeft PBG ondersteund bij initiatieven om AED’s en buitenkasten aan te schaffen in een aantal buurten van Grou, zoals op De Foarn, De Skou en De Tsjalk.


Bij Poiesz supermarkt, Omnimed en Fumo zijn ook AED apparaten. Deze apparaten waren reeds aangemeld.