AED Cursus

Nu de AED's up to date zijn is het even zo belangrijk dat mensen leren omgaan met het apparaat. Daarom biedt Pleatslik Belang Grou een AED cursus aan. Het is geen ingewikkelde cursus en is geschikt voor iedereen die graag wil leren reanimeren bij een hartstilstand. Tijdens de AED cursus leer je stap voor stap om te gaan met de AED en de werking ervan. Hoe meer mensen weten hoe ze moeten handelen, des te minder slachtoffers. 

De cursus zal gegeven worden op:
29 januari en 3 februari a.s.
Tijd: van 19:00 - 22:00 uur


Heeft u belangstelling? Via deze link kunt u zich aanmelden. Het aantal plaatsen is beperkt. Bij veel aanmeldingen zal er geloot worden.

Grou hartveilig

In Grou bleken relatief veel AED’s aanwezig te zijn. Ze hingen met name binnen in gebouwen en daardoor na sluitingstijd niet bereikbaar. Een onwenselijke situatie omdat noodgevallen zich lastig aan kantoor- en openingstijden houden. Ook bleken de bestaande AED's  vaak niet aangemeld te zijn bij het systeem HartslagNU.

Pleatslik Belang Grou is daarom media 2019 het project ‘Grou Hartveilig’ gestart. Doelstelling was om de in Grou aanwezige AED’s in gebouwen te verplaatsen naar een plek aan de buitenkant van het gebouw, zodat ook na sluitingstijd de AED’s ter beschikking zouden staan voor de bevolking van Grou. Daarnaast dienen ze aan te worden gemeld bij HartslagNu.

Ondertussen heeft het project zijn eindfase berijkt. Er zijn buitenkasten met AED's van ‘Hartveilig Grou’ geplaatst bij:
•    Friesmastate, 
•    het Havengebouw aan de Meersweg
•    OSG Sevenwolden
•    De Twine, 
•    Pontwachtershuis Yn é Lyte / De Burd
•    Atelier Patrick Koene, 
•    Hotel Restaurant Oostergoo.
Daarnaast heeft PBG ondersteund bij initiatieven om AED’s en buitenkasten aan te schaffen in een aantal buurten van Grou, zoals op De Foarn, De Skou en De Tsjalk.


Bij Poiesz supermarkt, Omnimed en Fumo zijn ook AED apparaten. Deze apparaten waren reeds aangemeld.