Wolkom by

Pleatslik Belang Grou

Grou Hartveilig

 
 

Het Project ‘Grou Hartveilig’ is een initiatief van Pleatslik Belang Grou. Doelstelling van het project is een dekkend systeem van AED’s te krijgen dat 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is in Grou. Zo kan er in een reanimatiesituatie binnen 6 minuten gestart worden met de reanimatie en de inzet van een AED. Het is nodig dat vanuit iedere hoek in Grou binnen 3 minuten een AED bereikbaar is. De kans dat iemand overlijdt ten gevolge van een hartstilstand wordt daarmee aanmerkelijk verkleind. 
 
Momenteel zijn er in Grou maar 2 AED's 24/7 beschikbaar. Er zijn weliswaar bij veel ondernemers en sportverenigingen AED’s aanwezig, maar na sluitingstijd zijn deze apparaten niet bereikbaar. In geval van nood kan hier geen beroep op worden gedaan en daarbij komt dat ze niet aangemeld zijn bij het systeem HartslagNU.

Daarom zijn we ‘Grou Hartveilig’ begonnen, met als doelstelling om de in Grou aanwezige AED’s die binnen hangen naar buiten te verplaatsen een daarna aan te melden bij HartslagNU.
Het Rabobank Coöperatiefonds heeft voor dit initatief gelden beschikbaar gesteld. Op dit moment inventariseert PBG welke ondernemers en verenigingen bereid zijn om hun AED te verplaatsen naar buiten. De kosten voor aanleg en speciale buitenkast zullen betaald worden door ‘Grou Hartveilig’ .