Brief aan college aangaande Blikpôle / Groene Kruis locatie

 

Vorig jaar heeft PBG vernomen dat de Groene Kruis/Blikpôle locatie door gemeente Leeuwarden is toegezegd aan een stichting voor het ontwikkelen van zorgwoningen. Bij de bouw van het Zeilcentrum zijn er met de gemeente destijds duidelijke afspraken gemaakt over de beschikbare parkeerruimte. Daarbij is door het dorp altijd de wens uitgesproken dat dit gebied gebruikt zal worden voor recreëren.

Tijdens de ledenvergadering van Pleatslik Belang Grou op 1 april jl. hebben wij deze stand van zaken geschetst. Daarbij hebben we van onze leden de opdracht gekregen ons sterk te maken voor het behoud van deze locatie voor parkeren en recreëren. U vindt hier de brief die wij aan het college en de raad van gemeente Leeuwarden verstuurd hebben.