Wolkom by

Pleatslik Belang Grou

Verkeerscommissie Grou

Wie zitten in de Verkeers Commissie Grou?
De Verkeers Commissie Grou bestaat uit een vertegenwoordiger van het bestuur, aangevuld met enthousiaste en ‘verkeerskundige’ leden van PBG. Momenteel zijn dit Egbert Schouwstra en Sije van der Meulen. Namens het bestuur van PBG is dit Hendrik Snip.

Wat wordt er besproken?
Alle onderwerpen die spelen in ons dorp Grou en van belang zijn voor de verkeerscirculatie en de verkeersveiligheid voor voetganger, fietser en automobilist. Op straat, stoep, steiger en brug. Voor het gemotoriseerde verkeer is er uiteraard ook aandacht voor de parkeermogelijkheden.
Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de duizenden gasten die ons dorp bezoeken. Momenteel is de parkeerproblematiek in het centrum van Grou een punt wat voordurend aandacht nodig heeft.

Regulier overleg met gemeente Leeuwarden staat hoog op onze prioriteitenlijst. Onze belangrijkste doelstelling: de mening van de bewoner moet gehoord worden!

Inmiddels hebben we goede ervaring met de meldingenlijn van Leeuwarden voor het oplossen van kleine verkeers- en parkeerperikelen: bel 14058 voor loszittende stoeptegels, defecte en/of ontbrekende straatverlichting en verkeershinderende begroeiing. U zult zien dat het helpt!

Indien u met het bellen van 14058 niet verder komt, dan spreekt u de bovengenoemde leden van de Verkeers Commissie Grou aan. Of u zendt een mail naar info@pbgrou.nl.