Wolkom by

Pleatslik Belang Grou

Hartveilig Grou in samenwerking met Stichting Fryslân Hartveilig

Elke dag overlijden 35 mensen in Nederland aan de gevolgen van een hartstilstand. Elke dag weer, man, vrouw, jong of oud, het kan iedereen overkomen. Door snel te starten met de reanimatie en inzet van een AED stijgt de overlevingskans aanzienlijk. Stichting Fryslân Hartveilig zet zich daarom in om een dekkend reanimatienetwerk te realiseren van reanimatie-burgerhulpverleners en (24/7 bereikbare) aangemelde AED's, dat ingezet kan worden bij een reanimatie-situatie in de buurt. Afgelopen jaar zijn er verschillende initiatieven gestart in de Gemeente Leeuwarden die bijdragen aan het verbeteren van hartveiligheid. 

 

Pleatslik Belang Grou heeft de afgelopen tijd geïnventariseerd waar de AED's in Grou zich bevinden en of ze aangesloten zijn bij Stichting Fryslân Hartveilig en nog beter, of ze 24/7 bereikbaar zijn. De uitkomst was dat we in Grou veel AED's hebben, maar de 24/7 dekking kan beter. 

 

Pleatslik Belang Grou heeft daarom een subsidie aanvraag gedaan bij het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland voor een bijdrage voor de aanschaf van Automatische Externe Defibrillators (AED's) en buitenkasten. Dankzij deze buitenkasten zijn de AED's dag en nacht te gebruiken. De subsidie is inmiddels toegekend.