Jaarverslag 2019

De jaarlijkse ledenvergadering van Pleatslik Belang Grou stond gepland op 7 april j.l. Helaas kon de vergadering vanwege het Corona virus niet doorgaan.
Toch wil het bestuur van Pleatslik Belang Grou het jaarverslag over 2019 graag met haar leden delen. De jaarvergadering zal alsnog plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum zodra dit toelaatbaar is.

Het bestuur van Pleatslik Belang Grou.

 

 

Jaarsverslag 2019 Pleatslik Belang Grou

 

Jaarverslag 2019 Grou2030