Wolkom by

Pleatslik Belang Grou

De voorwaarden van gemeente Leeuwarden


Gemeente Leeuwarden stelt een aantal voorwaarden waar de initiatieven aan moeten voldoen:

 

  • de plannen dienen een publiek belang
  • de plannen hebben draagvlak in uw buurt
  • het bestede geld komt ten goede aan de (een grote groep) bewoners
  • het gaat om incidentele zaken. Daarmee wordt bedoeld dat er uit de investeringen geen verplichten voort vloeien
  • besteding mag niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid of wet- en regelgeving