Wolkom by

Pleatslik Belang Grou

Starttoren Grou opgeknapt

 

De starttoren op het Grut-Eilân (starteiland) in de Pikmar is in het najaar van 2017 onder handen genomen. De beheerder en eigenaar van de starttoren op het starteiland is Stichting Zeilsport Grou, een samenwerkingsverband tussen Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo, Koninklijke Watersportvereniging Frisia, Watersportvereniging De Meeuwen, Vereniging Grouster Watersport en Stifting Skûtsjekommisje Grou. Het onderhoud was voor Stichting Zeilsport Grou eerder dan verwacht, waardoor er niet voldoende geld gereserveerd was. Gelukkig kon door een gift uit het Dorpsbudget het onderhoud wel uitgevoerd worden, zodat verder verval voorkomen kon worden.

Stichting Zeilsport Grou heeft Schildersvakopleiding Friesland het onderhoud, vnl. schilder-, stuc en impregneerwerk, laten uitvoeren. Schildersvakopleiding Friesland is een opleidingsbedrijf in de schilders- en onderhoudsbranche en heeft voor het uit te voeren werk leerling schilders ingezet.

 

Begin juni 2018 is er, tegelijk met de opening van de Suderburds Wiid, gelegenheid geweest om het starttoren te bekijken. Dit onder het genot van een hapje en een drankje en een muzikale noot.

De zeven meter hoge toren is in 1955 gebouwd. Een geheel met de toren vormt het in 1973 aangebouwde lagere gedeelte. Een aanbouw waarin zich een instructie-/wedstrijd-/protestcomitéruimte, boeienopslag, wc en keukentje bevindt.