Wolkom by

Pleatslik Belang Grou

Inzenden/contact

Als u een beroep wilt doen op het dorpsbudget, dan kunt u uw plannen indienen. Inzenden kan via dorpsbudget@pbgrou.nl of via PB Grou p/a F. Bijlstra, Abbema 1, 9001 GH Grou.

 

U kunt ook een online aanvraag doen via een formulier.

Aanvragen dorpsbudget

Naam:*
Adres:*
Uw telefoonnummer
Heeft u een website?
Omschrijving van uw activiteitDienen de plannen een publiek belang? Hebben de plannen draagvlak in uw buurt? Komt het bestede geld ten goede aan de (een grote groep) bewoners? Gaat het om incidentele zaken? (daarmee wordt bedoeld dat er uit de investeringen geen verplichten kunnen voortvloeien) Is de besteding niet in strijd met gemeentelijk beleid of wet- en regelgeving?
Onderbouwing van het subsidiebedrag
Overige informatie
Overige opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.