Samen aan de slag

in Grou Aanvraag dorpsbudget

Samen aan de slag in Grou

Heeft u plannen voor verbeteringen in ons dorp of in uw eigen buurt?

Laat het ons weten!


Gemeente Leeuwarden werkt samen met de bewoners in de wijken en dorpen aan een prettige leefomgeving. Gemeente Leeuwarden wil daarmee de directe invloed van bewoners op hun eigen omgeving versterken.

Voor initiatieven uit straten, buurten of het hele dorp én voor sociaal / maatschappelijke initiatieven, stelt de gemeente jaarlijks een dorpsbudget beschikbaar. Er zijn wel voorwaarden gesteld. Als uw initiatief voldoet, kunt u een aanvraag indienen via dit aanvraagformulier.