Wolkom by

Pleatslik Belang Grou

Aanvragen dorpsbudget

Naam:*
Adres:*
Uw telefoonnummer
Heeft u een website?
Omschrijving van uw activiteitDienen de plannen een publiek belang? Hebben de plannen draagvlak in uw buurt? Komt het bestede geld ten goede aan de (een grote groep) bewoners? Gaat het om incidentele zaken? (daarmee wordt bedoeld dat er uit de investeringen geen verplichten kunnen voortvloeien) Is de besteding niet in strijd met gemeentelijk beleid of wet- en regelgeving?
Onderbouwing van het subsidiebedrag*U dient uw aanvraag goed te onderbouwen. Waaraan wordt het gevraagde geld besteed? Zijn er meer subsidie verstrekkers? Wat draagt u eventueel zelf bij? Graag ontvangen wij een begroting.
Rekeningnummer t.n.v.*
Overige informatie
Overige opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.