​Wolkom op de website fan Pleatslik Belang Grou!

Pleatslik Belang Grou is een vereniging met zo’n 900 leden, die al meer dan 25 jaar opkomt voor de belangen van Grou en de Grousters. PBG is aanspreekpunt voor bewoners, voor maatschappelijke organisaties en ook voor de Gemeente Leeuwarden.

Op onze website belichten wij ontwikkelingen die van belang zijn voor iedereen die zich bij Grou betrokken voelt. Heeft u vragen, klachten of ideeën? Deel ze met ons. Samen maken wij ons dorp (nog) beter.

 

Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering van Pleatslik Belang Grou.

Datum: 5 april a.s.

Waar: Hotel Oostergoo

Tijd: 20.00 uur
Onderstaande vergaderstukken kunt u downloaden:

agenda jaarvergadering 2017

notulen algemene ledenvergadering 2016

jaarverslag 2016


Wij hopen op uw komst!


 
1 2 3